Sarah Shahi Age and Birthday: 35 years old in 2015, January 10, 1980

Sarah Shahi Nationality: American

Sarah Shahi Religion: Christian

Sarah Shahi Zodiac Sign: Capricorn

Sarah Shahi Height: 5 3 (160 cm)

Sarah Shahi Weight: 117 pounds (53 kg)

Sarah Shahi Hair Color: Light brown

Sarah Shahi Eye Color: Dark brown

Sarah Shahi Twitter Account: twitter.com/onlysarahshahi?lang=en

Sarah Shahi Facebook Page: facebook.com/sarahshahi

Sarah Shahi Instagram Account: instagram.com/ilovesarahshahi/?hl=en

Sarah Shahi Husband/Boyfriend: Sarah Shahis husband is Steve Howey.

Sarah Shahi Net Worth: $3 Million

Sarah Shahi,Sarah Shahi pics,Sarah Shahi pictures,Sarah Shahi photos,Sarah Shahi images,Sarah Shahi wallpapers,Sarah Shahi wiki,Sarah Shahi height,Sarah Shahi weight,Sarah Shahi age

Sarah Shahi

Sarah Shahi

Sarah Shahi Pics

Sarah Shahi Pics

Sarah Shahi Pictures

Sarah Shahi Pictures

Sarah Shahi Photos

Sarah Shahi Photos

Sarah Shahi Images

Sarah Shahi Images

Sarah Shahi wallpapers

Sarah Shahi wallpapers

Sarah Shahi hot pics

Sarah Shahi hot pics

Sarah Shahi sexy pics

Sarah Shahi sexy pics

Sarah Shahi cute pics

Sarah Shahi cute pics

Sarah Shahi without make up pictures

Sarah Shahi without make up pictures

Sarah Shahi unseen photos

Sarah Shahi unseen photos

Sarah Shahi latest images

Sarah Shahi latest images

Sarah Shahi photo gallery

Sarah Shahi photo gallery

Sarah Shahi photo shoot

Sarah Shahi photo shoot

Sarah Shahi high quality hd wallpapers

Sarah Shahi high quality hd wallpapers

Sarah Shahi bikini photos

Sarah Shahi bikini photos

Sarah Shahi lingerie images

Sarah Shahi lingerie images

Sarah Shahi hot wallpapers high quality

Sarah Shahi hot wallpapers high quality

Young Sarah Shahi Pics

Young Sarah Shahi Pics

Childhood Photos of Sarah Shahi

Childhood Photos of Sarah Shahi

Sarah Shahi height

Sarah Shahi height

Sarah Shahi weight

Sarah Shahi weight

Sarah Shahi age

Sarah Shahi age

Sarah Shahi birthday

Sarah Shahi birthday

Sarah Shahi wiki

Sarah Shahi wiki

Sarah Shahi bio

Sarah Shahi bio

Sarah Shahi facts

Sarah Shahi facts

Sarah Shahi boyfriend

Sarah Shahi boyfriend

Sarah Shahi husband

Sarah Shahi husband

Sarah Shahi house

Sarah Shahi house

Sarah Shahi eye color

Sarah Shahi eye color

Sarah Shahi hair color

Sarah Shahi hair color

Sarah Shahi hairstyle

Sarah Shahi hairstyle

Sarah Shahi diet chart

Sarah Shahi diet chart

Sarah Shahi workout plan

Sarah Shahi workout plan

Sarah Shahi measurement

Sarah Shahi measurement

Sarah Shahi shoe size

Sarah Shahi shoe size

Sarah Shahi foot size

Sarah Shahi foot size

Sarah Shahi operation

Sarah Shahi operation

Sarah Shahi plastic surgery

Sarah Shahi plastic surgery

Sarah Shahi zodiac sign

Sarah Shahi zodiac sign

Sarah Shahi horoscope

Sarah Shahi horoscope

Sarah Shahi religion

Sarah Shahi religion

Sarah Shahi ethnicity

Sarah Shahi ethnicity

Sarah Shahi net worth

Sarah Shahi net worth

Sarah Shahi awards

Sarah Shahi awards

Sarah Shahi red carpet

Sarah Shahi red carpet

Sarah Shahi upcoming movies

Sarah Shahi upcoming movies

Sarah Shahi sexy dress

Sarah Shahi sexy dress

Sarah Shahi dresses and fashion brands

Sarah Shahi dresses and fashion brands